antakya escort, iskenderun escort, hatay escort, antakya escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort,
izmir escort eskişehir escort

banner6
09 Mart 2021 Salı

MESO'dan Ögrencilere destek

KAMU-SEN den SONUÇ BİLDİRGESİ

Gerek sosyo-politik olaylara karşı ürettiği milli politika ve çözümlerle gerek kamu görevlilerinin haklarının korunup geliştirilmesi noktasında gösterdiği direnç ve ortaya koyduğu mücadele ile gerekse temsil ettiği değerler ve misyon bağlamında gelecekte de ihtiyacımız olan milli duruşun yegâne sahibi olan Türkiye Kamu-Sen, Türk memurunun güvenle sığınabileceği TEK ADRES’tir.

21 Ocak 2016 Perşembe 10:47
Bu haber 60985 kez okundu
KAMU-SEN den SONUÇ BİLDİRGESİ
14-17 Ocak 2016 tarihlerinde “Tek Adres Türkiye Kamu-Sen” teması ile gerçekleştirilen Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı’nda alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan sonuç bildirgesini kamuoyunun ve kamu çalışanlarının bilgilerine sunuyoruz.
1-Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yok olmaktan kurtarıp bizlere armağan ettiği güzel Devletimizi bölüp, parçalayarak tarih sahnesinden silme amacındaki şer odakları, her türlü ihanete başvurarak faaliyetlerini ara vermeksizin sürdürmektedirler. Bu çerçevede son dönemde daha da artan terör olaylarından, can ve mal kayıplarından son derece rahatsızlık duymaktayız. Terör olaylarında hayatlarını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, şehit ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu olarak en son terörist de yok edilinceye kadar sürdürülecek uzun ve kararlı mücadele ile ülkemizin yeniden huzur ve güvenlik ortamına kavuşturulması noktasında gerçekleştirilecek her türlü operasyonda güvenlik güçlerimizin arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz.
Ancak ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü açmazların temel sebeplerinden bir tanesinin, iktidar sahiplerinin “Çözüm Süreci” adı altında teröristlerle yürüttüğü akıl ve izanla bağdaşmayan müzakere süreci olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını önemle çiziyor, siyasi iktidarı yeniden teröristle müzakere etmeye tevessül etmemesi yönünde uyarıyoruz.
2-Milletimize düşmanlık besleyen terör örgütü ve mensuplarını destekler nitelikte bir bildiri yayınlayan akademisyenleri kınıyor, gerçekle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu talihsiz bildiriyi reddediyor, bildiriyi hazırlayan ve imzalayan bu sözde aydınları izana davet ediyoruz. Bu çerçevede bunların bildirisine karşı Vatansever Türk Aydınları Bildirisini destekliyoruz.
3- İktidar işbaşına geldiği günden bu yana, mesnetsiz gerekçeler üreterek kamu görevlilerimizin kazanılmış en önemli hakkı olan iş güvencesini kaldırmak istediğini ifade etmektedir Memurların iş güvencelerinin ellerinden alınması demek, o devletin hâkim olduğu topraklardaki temsil kabiliyetini kaybetmesi ve kamu hizmetlerini özel sektöre, dolayısıyla küresel sermayeye devretmesi anlamına gelmektedir Memur; salt bir mesleki tanım olmaktan öteye, taşıdığı anlam itibarı ile devletin varlığının ve egemenliğinin temsilcisidir. Bu bakımdan kamu görevlilerimizin iş güvencelerinin korunması Türkiye Kamu-Sen’in kırmızıçizgisidir.
Ek ödeme, ek gösterge, özel hizmet tazminatı, emekli maaşları, sosyal yardımlar gibi ödeme kalemleri ile harcırahlar, atamalar, sicil ve disiplin hükümleri, yer değiştirme, görevde yükselme, hizmet içi eğitim gibi birçok konuda 1965 yılında kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, günümüz ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Bu bakımdan Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu olarak sorunların çözülmesine “Evet”, iş güvencesinin kaldırılmasına ya da zayıflatılmasına “Hayır” diyoruz.
Kamu görevlilerimizin iş güvencelerine yönelik her hangi bir girişim, karşısında kamu görevlilerimizin çelikleşmiş iradesini ve Türkiye Kamu-Sen önderliğinde Türk tarihinin en büyük memur direnişini bulacaktır.
4- 2015 yılsonu itibarı ile %10’a ulaşmış olan işsizlik, özellikle gençlerimizin korkulu riyası haline gelmiş ve %20’ler seviyesine yükselmiştir. Genç işsizliği azaltarak istihdam artışı sağlayacak politikaların belirlenmesi hayati bir önem kazanmış durumdadır. Gençlerimizin istihdamına yönelik somut politikalar belirleyerek bir projeksiyon yapılmalı ve her yıl en az 300 bin yeni genç istihdamı sağlamak üzere bir hedef belirlenerek mali plan içerisine dâhil edilmelidir.
5- Kamuda istihdam sisteminde eş durumu, sağlık ve öğrenim özründen dolayı tayin talepleri dikkate alınmalı, atama ve yer değiştirmelere ilişkin çerçeve yönetmelikte uygun düzenlemeler yapılarak atama ve yer değiştirmelerde aile bütünlüğünün korunması sağlanmalıdır.
Aile birliğinin sağlanması için Türkiye Kamu-Sen’in toplu sözleşme görüşmelerinde sunduğu, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan personele %100’e kadar zamlı maaş ödenmesi esas alınmalıdır.
 “Yer değiştirme suretiyle atama” ve “Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi”ni düzenleyen Kanun maddeleri değiştirilerek kamu görevlilerinin dengeli dağılımı sağlanmalıdır., Kurumlar, her yıl belli bir dönemde kadro ihtiyacını il ve ilçe bazında ilan etmeli, buna bağlı olarak da Türkiye’de memur ihtiyacı duyulan yerler belirlenmelidir. Söz konusu il ve ilçeler, ihtiyaç durumuna göre 3 ya da 4 ayrı kategoride değerlendirilmeli, bu yerlerde görev yapacak personelin maaşları brüt maaşlarının %40, %60, %80 ve %100 fazlasıyla ödenmelidir.
Yer değiştirmelerde öncelik karşılıklı ve gönüllü yer değiştirme taleplerine verilmelidir. Eleman temininde güçlük çekilen il ve ilçelerde 5 yıldan uzun süredir görev yapmış olan memurların istekleri halinde başka yerlere atanmaları sağlanmalıdır. Bu il ve ilçelerde görev yapacak personele her yıl belirlenen kadro ihtiyacı kadar lojman, kreş ve servis imkânı sağlanmalıdır.
Kalkınmada öncelikli illerde görevlendirilen personelin tamamı ve mecburi görevlendirme olup olmadığına bakılmaksızın anılan personelin bu bölgede görev yapan kamu görevlisi eşinin de kademe ilerlemesi teşvikinden yararlanması sağlanmalı, ilave kademe ilerlemesi için öngörülen 2 yıllık süre 1 yıla indirilmelidir. Bu uygulama, kalkınmada öncelikli illerin yanında eleman temininde güçlük çekildiği tespit edilen yerlerde çalışan personelin tamamı için de geçerli olacak şekilde düzenlenmelidir.
6- Ne yazık ki, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini koruyup ilerletme misyonu ile kurulduğunu iddia eden bazı sendikalar, iktidara şirin görünmek ve sendikacılık yaparak değil de iktidarın nimetlerinden faydalanarak üye kazanmak uğruna kamu görevlilerimizin haklarının ellerinden alınmasına göz yummaktadır. 2012 yılında toplu sözleşme düzenine geçildiğinden beri, 4688 sayılı Kanunun kendilerine tanıdığı geniş yetkilerden faydalanmakta ve toplu sözleşmeler yoluyla kamu görevlilerinin haklarını budayan metinlere imza atmaktadırlar.
2012 yılında gerçekleştirilen toplu sözleme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na Memur-Sen’in teklifiyle atanan akademisyen Hükümetin maaş artış teklifini kabul ederken, 2013 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu konfederasyonun memurların ve emeklilerin “enflasyon farkı” hakkının gasp edilmesine göz yumması ve yalnızca 123 liralık bir zammı kabul etmesi, memurların ve emeklilerin 2014 yılı enflasyonunun altında maaş zammı almasına neden olmuştur.
2015 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde 4-C’li personelin mahkeme kararı ile almaya hak kazandığı 560 TL tutarındaki ek ödemeler, brüt 158,25 TL’ye düşürülmüş, böylece belki de sendikacılık tarihinde ilk defa bir toplu sözleşme hükmü ile kazanılmış bir hak kaybedilmiştir.
Son olarak 2013 yılında karar altına alınan 2015 yılına ilişkin enflasyon farkı hesaplaması değiştirilmiş ve memur ve emeklilerimizin maaşlarından %1,8’inin çalınmasına göz yumulmuştur. Buna göre daha önce enflasyonun %6,1’i aşması halinde enflasyon farkı ödenmesi hükme bağlanmışken 2015 toplu sözleşmesi ile enflasyonun %7,9’u aşması durumunda enflasyon farkı ödenmesi kararlaştırılmış ve memur ve emeklilerimizin cebinden maaşlarının %1,8’i çalınmıştır. Memur ve emeklilerimizin ortalama kaybı aylık 50 lira, yıllık 600 lira olmuştur.
Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlilerinin zararına yol açan maddenin yürütmesinin durdurulması amacıyla yargıya başvurmuşturkamu görevlilerinin 25 yıllık sendikal mücadelesine darbe vuran bu yandaş sendikacılık anlayışının son bulması ve memur ve emeklilerimizin haklarının gaspına yol açan maddenin iptaline karar verilmesi yönündedir.
7- Kamu görevlilerinin atanmalarında, görevde yükselmelerinde, tayin ve terfilerinde tarafsızlık ve liyakat ilkelerinden vazgeçilmemesi; hak eden memurun hak ettiği göreve gelmesi; kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma barışının, birlik, dayanışma ve verimlilik artışının sağlanması için en temel gerekliliktir.
Kamu görevlilerinin yandaş, yandaş olmayan, bizden, bizden olmayan gibi ifadelerle fişlenerek ayrıştırılmasının, kadrolaşmanın, adam kayırmanın, kıyımın, haksızlığın, hukuksuzluğun son bulmasının; kamuda bir takım siyasi çevrelere yakın olmanın, çalışanın eğitim düzeyi, performansı ve kişiliğinin önüne geçmesinin önlenmesinin; kamu kurum ve kuruluşlarının idarelerinin tarafsızlığının sağlanmasının; adil bir sınav ve atama sistemi ile çağdaş bir yönetim anlayışının oluşturulmasından geçtiği bilinmeli, özellikle yönetici atamalarında yazılı sınava dayalı adil, şeffaf ve tarafsız bir sistem oluşturulmalı, kamuya personel alımlarında mutlak surette yazılı sınava itibar edilmeli, sübjektif değerlendirmelere açık sözlü sınav uygulamasından mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.
8- Yargının, yasama ve yürütmeden bağımsız olduğu ve güçler ayrılığı ilkesinin Anayasal güvence altında alındığı unutulmadan, yargı kararlarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine saygı gösterilmesi, Konfederasyonumuz Başkanlar Kurulunca, Devletimizin varlığı ve bekası için vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. Bu konuda iktidarı kamu görevlileri hakkında alınmış olan yargı kararlarına uymaya çağırıyor, eylemsizliğimizin yargı kararlarının uygulanacağı umut ve beklentisinden kaynaklandığını ifade ediyoruz.
9- Bölgemiz I. Dünya Savaşının ardından yeni bir paylaşım mücadelesinin yarattığı depremlerle derinden sarsılmaktadır. Bu süreç sonunda bölgemizde birçok ülkenin sınırlarının değişeceği, bazı devletlerin yıkılacağı, yeni devletçiklerin türeyeceği aşikârdır. Çatışmaların artacağı bu dönemde içeride ve dışarıda milli politikalar üretmek, önümüzdeki yüzyılda, Türk milleti ve Devleti ile bu coğrafyada var olmamızın başlıca anahtarıdır.
Memurların iş güvencelerinin de yok edilmek istenildiği bu dönemde memur ve emeklilerimizin daha da ağırlaşacak şartlar altında ezilmemesi için doğru, dürüst ve gerçek anlamda sendikacılık ilkelerine sahip çıkan kuruluşların çatıları altında örgütlenmek son derece önemlidir. Bu bakımdan her şart altında milletin ve Devletin önceliklerini kendi menfaatlerinin üstünde tutacak siyasi ve sivil toplum kuruluşlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Günün politik koşullarına göre görüş ve tavır belirleyen, memurların yanında olduğunu ifade etmesine rağmen her fırsatta haklarının ellerinden alınmasına yol açan uygulamalara geçit veren oluşumlar, hem siyasi, hem psikolojik, hem de ekonomik anlamda bu milletin üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır.
Gerek sosyo-politik olaylara karşı ürettiği milli politika ve çözümlerle gerek kamu görevlilerinin haklarının korunup geliştirilmesi noktasında gösterdiği direnç ve ortaya koyduğu mücadele ile gerekse temsil ettiği değerler ve misyon bağlamında gelecekte de ihtiyacımız olan milli duruşun yegâne sahibi olan Türkiye Kamu-Sen, Türk memurunun güvenle sığınabileceği TEK ADRES’tir.
 
                                                                                               Fethi KURT
                                                                           Türk Eğitim-Sen Antalya 2 nolu Şube Başkanı
    

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  MANAVGAT TA EN BAŞARILI ÖZEL OKUL

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  e-gazete
  • Manavgat Söz Haber - Manavgat Haberleri - 19 Ocak 2016 Manşeti
  KARİKATÜR
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV